A
B
D
E
F
G
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Y
Z
А
Б
Г
Д
М
О
У
Х
Ч
Ш
Э
Бусад

Ангилал